Centrum sportu Ministerstva vnitra

Do CSMV jsem byla přijata na podzim roku 2012, kde jsem zaměstnána na poloviční úvazek jako instruktorka sportu.